messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด


สถิติ sitemap
วันนี้ 24
เดือนนี้1,138
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)32,560
ทั้งหมด 228,227

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
!!ประชาสัมพันธ์!!องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ได้เปิดหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ)ตำบลเด่นราษฎร์
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ประจำปี 2567 โดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และแพทย์อาสา วันที่ศุกร์ที่
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
!!ประชาสัมพันธ์!!เชิญเที่ยวงานเลี้ยงบ่อพันขันไหว้ท่านเจ้าปู่ผ่าน ตลาดวัฒนธรรม ข้าว-ปลา-เกลือ 29-30 พฤษภาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
!!ประชาสัมพันธ์ !! เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ JN.1 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ขอประชาสัมพันธ์!!!โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
การเปิดเผยรายงานการเงินประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ขอเชิญผู้รับบริการหรือมาติดต่องานราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
ครงการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2567
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567
#แจ้งข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ นำโดย นายพูนศรี โกกะบูรณ์ ประธานกองทุนฯ...
#แจ้งข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 งานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองเหล็ก ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี...
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567
#แจ้งข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13:00 น. ????นำโดยนายพูนศรี โกกะบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ปลัดฯ/หัวหน้าส่วนข้าราชการ และพนักงานจ้าง...
#แจ้งข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-12:00 น. นายพูนศรี โกกะบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมอบหมายให้ นายสุดใจ ไชยา รองนายกฯ เป็นประธานในการเปิดพิธี...
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารหน่วยงาน
นายพูนศรี โกกะบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0810623835
นายพูนศรี โกกะบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
โทร : 0810623835
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
folder หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
folder มาตรการการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยนช์ทับซ้อน
folder มาตรการการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคคลกร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ