info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
description มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
photo แจ้งประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฏร์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ส.ด.3 ) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
photo ขอเชิญร่วมชมงานประเพณีแข่งเรือยาวและพิธีตักบาตรบูชาพญานาค(นาคีบวงสรวง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
photo องค์การบริหาส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้เส้นทางบ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ ไป บ้านหัวดง ตำบลศรีสว่าง รถจักรยานยนต์ และรถเก๋ง ควรหลีกเ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
21 - 31 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร