องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้าน/ประชาชนทั่วไป ได้ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1
รายละเอียด : # องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์???? วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวล 09:00-13:00น.???????? ✳️งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้าน/ประชาชนทั่วไป ได้ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ณ อาคารเอนกประสงค์อบต.เด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin