messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
#แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
รายละเอียด : นายบัญฑิต ศิริสมุทร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์/หัวหน้าส่วนข้าราชการ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวกำหนดขึ้น เพื่อตอบสนองตามแนวพระราชดำริ”เราทำความดีด้วยหัวใจ”เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ➡️โดยมีนายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมจิตอาสา พระราชทานร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาความสะอาด ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin