messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 เริ่มจากบ้านนางนาง อาจจันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 เริ่มจากบ้านนางนาง อาจจันทึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 8 เริ่มจากบ้านนางหนูภับ รู้ยืนยง ถึงหน้าบ้านนางทองใบ นิยม ยาว 110 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 8 เริ่มจากบ้านนางหนูภับ รู้ยืนยง ถึงหน้าบ้านนางทองใบ นิยม ยาว 110 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านหนองเหล็ก เริ่มจากที่นานางน้อย สีโท ถึง บ้านนางนาง อาจจันทึก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างจ้างเหมาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านหนองเหล็ก เริ่มจากที่นานางน้อย สีโท ถึง บ้านนางนาง อาจจันทึก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์ เริ่มจากบ้านนางทองใบ สัตย์ซ้ำ ถึงบ้าน นายบู่ คูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์ เริ่มจากบ้านนางทองใบ สัตย์ซ้ำ ถึงบ้าน นายบู่ คูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน หมู่ที่ 12 บ้านม่วงหวาน กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน หมู่ที่ 12 บ้านม่วงหวาน กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างจ้างปรับเปลี่ยนถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบท่อทางน้ำ ระบบวาล์วดูดและส่งน้ำ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินให้ใช้ได้ปกติดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างจ้างปรับเปลี่ยนถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบท่อทางน้ำ ระบบวาล์วดูดและส่งน้ำ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินให้ใช้ได้ปกติดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างปรับเปลี่ยนถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบท่อทางน้ำ ระบบวาล์วดูดและส่งน้ำ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน ให้ใช้ได้ปกติดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 เริ่มจากที่นานางบน ขมิ้นทอง ถึงที่นา นายพนัส ช้อยชดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านดงเย็น หมู่ที่ 4 เริ่มจากที่นานางบน ขมิ้นทอง ถึงที่นา นายพนัส ช้อยชดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างปรับเปลี่ยนถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบท่อทางน้ำ ระบบวาล์วดูดและส่งน้ำ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน ให้ใช้ได้ปกติดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างปรับเปลี่ยนถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบท่อทางน้ำ ระบบวาล์วดูดและส่งน้ำ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน ให้ใช้ได้ปกติดังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสี่แยกบ้านนายปัญญา ช้อยชด ถึงบ้านนางจันทร์ เทียมคำ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสี่แยกบ้านนายปัญญา ช้อยชด ถึงบ้านนางจันทร์ เทียมคำ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 2 เริ่มจากสี่แยกบ้านนางสะอิ้ง เวโรจน์ ถึง บึงไทรงามบ้านขมิ้นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 2 เริ่มจากสี่แยกบ้านนางสะอิ้ง เวโรจน์ ถึง บึงไทรงามบ้านขมิ้นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เริ่มจากหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ถึงที่นานายสมนึก วันจันทร์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด. อบต.เด่นราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เริ่มจากหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นราษฎร์ ถึงที่นานายสมนึก วันจันทร์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างขุดลอกหนองร่องแคน บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 12 ขนาดพื้นที่การขุดลอก 3,850.00 ตารางเมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนแคน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนแคน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed จ้างขุดลอกหนองร่องแคน บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 12 ขนาดพื้นที่การขุดลอก 3,850.00 ตารางเมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10เริ่มจากบ้านนายเมฆิน หินซุย ถึงที่นานายสอน หินซุย ระยะทางยาว 129.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10เริ่มจากบ้านนายเมฆิน หินซุย ถึงที่นานายสอน หินซุย ระยะทางยาว 129.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบประปาถังสูงองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ 89-001 จำนวน 2 ช่วง บ้านกอกแก้ว - บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลเด่นราษฏร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเด่นราษฎร์ หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเด่นราษฎร์ หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ 89-001 จำนวน 2 ช่วง บ้านกอกแก้ว - บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลเด่นราษฏร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ 89-001 จำนวน 2 ช่วง บ้านกอกแก้ว - บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลเด่นราษฏร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ 89-001 จำนวน 2 ช่วง บ้านกอกแก้ว - บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลเด่นราษฏร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ 89-001 จำนวน 2 ช่วง บ้านกอกแก้ว - บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลเด่นราษฏร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ 89-001 จำนวน 2 ช่วง บ้านกอกแก้ว - บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลเด่นราษฏร์ โดยวิธีคัดเลือก ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ 89-001 จำนวน 2 ช่วง บ้านกอกแก้ว - บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลเด่นราษฏร์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำประปาเพื่อการเกษตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำประปาเพื่อการเกษตร พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 180
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รอ.ถ 89-001 จำนวน 2 ช่วง บ้านกอกแก้ว - บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 1-7 ตำบลเด่นราษฏร์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) แหล่งท่องเที่ยวบ่อพักนขัน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed จ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) แหล่งท่องเที่ยวบ่อพักนขัน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างแอสฟัลท์ติคอนกรีต (โดยวิธีเสริมผิว) บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
101 - 150 (ทั้งหมด 264 รายการ) 1 2 3 4 5 6