ชื่อเรื่อง : แจ้งประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ZzUPt4UThu35600.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์เด่นราษฎร์ ขอแจ้งประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จึงขอแจ้งประกาศให้ผู้ที่สนใจที่จะสมัครได้ตรวจดูเอกสารตามที่ส่งมาพร้อมนี้