ชื่อเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564
ชื่อไฟล์ : IC8HI6WTue95028.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 แจ้งถึง "เจ้าของป้าย" ในเขต อบต.เด่นราษฎร์ทุกท่าน* ➡️กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง มกราคม - มีนาคม ทุกปี ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน