ชื่อเรื่อง : แบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อไฟล์ : lnFMMNUFri33410.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563