ชื่อเรื่อง : มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ชื่อไฟล์ : ksNWhkwFri101152.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี