ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : gvXgZsYMon22400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้