ชื่อเรื่อง : มาตรการการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคคลกรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่น
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคคลกรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : nNNk1TIWed111552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้