ชื่อเรื่อง : ขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2567

ชื่อไฟล์ : Yo3cB7rWed80252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้