ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เขตเลือกตั้งที่ 8 อ.เกษตรวิสัย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
ชื่อไฟล์ : rQHwT5qTue31148.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CUj7aQITue31304.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้