ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 9 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง หนองคู ระยะทางยาว 100.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง