ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำ แบบดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน 9932 ร้อยเอ็ด พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง