ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นรษษฎร์ ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร พื้นที่สนามคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.08 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง