ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กห้าโรงจอดรถยนต์สำรับผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เริ่มจากหน้าโรงจอดรถยนต์ ถึงอาคารเก็บพัสดุระยะทางยาว 64.00 เมตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง