ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด บ่อพักน้ำ จำนวน 7 บ่อ หมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง