ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างประปาคอนกรีตเสริมเหล็กหอถังสูง แหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขัน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง