ชื่อเรื่อง : โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูเปิด-ปิด น้ำหนองกุดตากล้า บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด