ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูเปิด-ปิด น้ำหนองกุดตากล้า บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)