ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.เด่นราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง