ชื่อเรื่อง : จัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉินรถกระบะ (รถกู้ชีพกู้ภัย)