ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7-ลำน้ำเสียว ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางยาว 1,020 เมตร กว้าง 6.00 เมตร สูง 0.80 เมตร ผิวจราจรลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,120 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)