ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง