ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉินรถกระบะ (รถกู้ชีพกู้ภัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)