ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถังน้ำประปาเพื่อใช้ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,13 บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)