ชื่อเรื่อง : จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน