ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 10 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด