ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด