องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
นายหา สาผาย ประธานสภาฯ /สมาชิกสภาฯ /นายก อบต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ -ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
รายละเอียด : #แจ้งข่าว# อบต.เด่นราษฎร์
ผู้โพส : admin