องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เด่นราษฎร์
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo เรื่อง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่อง โรค มือ เท้า ปาก
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo งานด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ร่วมกับภาคีเครือข่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ข่าว#ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ข้อมูลลานกีฬา ในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ ร์ เรื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
photo #แจ้งข่าว#ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสควบรอบ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสุข สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ฉบับใหม่ และสถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo เรื่องประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เด่นราษฎร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ปราชญ์ชาวบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo เรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด" โดยกองสาธารณสุขท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประชาสัมพันธ์ วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 30 พฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo เรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด" โดยกองสาธารณสุขท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ รายงานของผุ้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
find_in_page ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file รายงานการสำสรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของการปกครองส่วนท้องท้อง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการศึึกษาการวิเคราะห์ผลการประเมิรประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอแจ้งรายงานรับจ่ายตามประกาศนี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ผู้ที่พบเห็น แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 6 กก 4338 กรุงเทพมหานคร ได้ล้นหายบริเวณเส้นทาง บ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 ไป บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
1 - 20 (ทั้งหมด 79 รายการ) 1 2 3 4