info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 23
เดือนนี้ 4,410
เดือนที่แล้ว 7,785
ทั้งหมด 30,488

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอประชาสัมพันธ์การ การรับรู้สู่ชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14]
insert_drive_file รายงานการรับรองงบ สตง. องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
photo ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดร้อยร้อยเฮ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo แจ้งข่าวประชาสัมพันธ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
photo ประชาสัมพันธ์ ปภ. รับแจ้งเหตุร้าย 1748 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ขอเผยแพร่ URL เเว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต URL เว็บไซต์ http:/www.nacc.go.tn.NACCPPWFC? poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
photo ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
description มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
photo แจ้งประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
photo องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ขอประสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
photo ขอเชิญร่วมชมงานประเพณีแข่งเรือยาวและพิธีตักบาตรบูชาพญานาค(นาคีบวงสรวง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
(นายนิลยุทธ หนองหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
โทร : 098-5854744,043-0302
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร