info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 38
camera_alt ภาพกิจกรรม
เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [11 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พิการ / ทุพพลภาพ (โดยใช้หลัก 3 อ = อาหาร = ออกกำลังกาย + อารมย์ ) [7 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 [5 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ได้ลงพื้นที่มอบอาหารว่างและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนตำบลเด่นราษฎร์ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็ม 1 SV / เข็ม 2 AZ [5 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
#แจ้งข่าว # อบต.เด่นราษฎร์ [27 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ [25 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นายหา สาผาย ประธานสภาฯ /สมาชิกสภาฯ /นายก อบต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ -ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นลงมติ [25 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธ [18 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สินให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 ตำบลเด่นราษฎร์ ณ บ่อพันขัน ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด [3 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ได้ดำเนินการจัดทำศูนย์พักคอย ที่บ่อพันขัน ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรองรับผู้ป่วยและให้บริการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร