องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะทำงานการตรวจติดตามการทวนสอบจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และท้องถิ่นอำเภอหนองฮี ได้ออกติดตามการทวนสอบจัดทำขยะเปียกในพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์
รายละเอียด : #แจ้งข่าว# องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์???? วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00-11:30น.???????? คณะทำงานการตรวจติดตามการทวนสอบจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และท้องถิ่นอำเภอหนองฮี ได้ออกติดตามการทวนสอบจัดทำขยะเปียกในพื้นที่ตำบลเด่นราษฎร์และได้เข้าตรวจเยี่ยมให้บริการรับซื้อขยะ หมู่ที่ 1 บ้านกอกแก้ว ตำบลเด่นราษฎร์ ตาม**โครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ **
ผู้โพส : admin