info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 สอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับการชำระภาษีให้นำเอกสารที่ได้รับแจ้งจาก อบต. เข้ามายื่นชำระได้ กองคลัง ชั้นที่ 2 ครับ.

(โดย:นายอภิสิทธิ วงค์ชนะ เขียนเมื่อ:22 มิถุนายน 2564)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร