info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.เด่นราษฎร์ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ให้กับบ้านผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 [13 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นายนิลยุทธ หนองหาร นายก อบต. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
- ได้ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 -และได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ทั้ง 13 หมู่ เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนตำบลเด่นราษฎร์ [31 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ (ผู้กักตัว) กรณีเกิดโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [31 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [31 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ทีม srrt จาก สสอ.หนองฮี จนท. จาก รพ.หนองฮี จนท.จาก อบต.เด่นราษฎร์ และ จนท. รพสต.เด่นราษฎร์.ร่วมกันออกเตรียมพื้นที่ ม.11 สำหรับเตรียมรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด กลับบ้านในวันที่ 16 พ.ค.64 [31 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [31 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน และได้มอบของให้กำลังใจแก่ผู้เข้าเวร [20 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยแก่การดำเนินชีวิตของผู้สุงอายุ [29 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ [15 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
11 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร