info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เด่นราษฎร์
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-030262

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ได้ออกประชาสัมพันธ์ และแนะนำวิธีการป้องกัน โรคไวรัสโคโรน่า หรือโควิค 19 ให้แก่ประชาชนตำบลเด่นราษฎร์
ผู้โพส : admin
โครงการออกกำลังกายคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ขอประชาสัมพันธ์กำหนดเปิดปฏิบัติการยุทธการสาเกตนคร 90 วัน นับถอยหลังล้างบัญชี
ผู้โพส : admin
พิธีบวงสรวงก่อสร้างองค์พญานาค สุวรรณมุนีมหานาโค
ผู้โพส : admin
ทะเบียบ ประวัติ ปราชญ์และประวัตติภมูิปัญญาท้องถิ่น
ผู้โพส : admin
ทะเบียบ ประวัติ ปราชญ์และประวัตติภมูิปัญญาท้องถิ่น
ผู้โพส : admin
อบต.เด่นราษฎร์ ---งานสาธารณสุขชุมชนตำบลเด่นราษฎร์ ---วันที่ 9 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ นำโดยนายนิลยุทธ หนองหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ร่วมกับ รพ.สตได้จัดประชุม ซักซ้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา...
ผู้โพส : admin
อบต.เด่นราษฎร์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ทีม อสม. ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบท
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ ร่วมกับ รพ.สต. บ้านขมิ้น และ อสม. ร้วมกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบท ภายในหมู่ที่ 1 บ้านกอกแก้ว ศพด.กอกแก้ว และ รร บ้านกอกแก้ว
ผู้โพส : admin
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดโคงการขยับกาย สบายชีวา ด้วยผ้าขาวม้า ประจำปีงบประมาณ2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ผู้โพส : admin
31 - 40 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร